Apkalpošana

SIA RKF SEDL veic patērētāju elektrotehnisko tīklu apkalpošanu un ekspluatāciju ar sekojošiem parametriem, piedāvājot šādus pakalpojumus:

  • 6-10-20 kV vidējā sprieguma tīklus, ieskaitot kabeļu tīklus un apakšstacijas.

  • 0.4kV sadales tīklus ieskaitot galējos patērētājus – darbagaldus, konveijera līnijas, sūkņus, elektrodzinējus.

Lielu un mazu objektu spēka un apgaismes elektropatēriņa tīklus. Ekspluatācijas, avārijas personāla organizācija; darbs pēc avārijas izsaukumiem; dežurējošais  personāls visā darba laikā.