Elektrotehniskie montāžas darbi

SIA RKF SEDL veic elektrotehniskus montāžas darbus jebkuras sarežģītības objektos ar šādiem parametriem un sekojošā apjomā:

  • 6-10-20kV iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu.

  • 6-10-20kV kabeļu guldīšana, montāža, ieskaitot zemes darbus; kabeļu trases ierīkošana gan ēku iekšpusē, gan ārpus tām.

0.4kV sadales tīklu montāžu, spēka un automatizācijas kabeļu montāža, apgaismes iekārtu, sadaļu un elektroiekārtu montāža un pieslēgšana industriālajos, enerģētiskos objektos un sabiedriskās ēkās.