Projektēšana

SIA RKF SEDL veic projektēšanas darbus elektroiekārtām, iekšējiem un ārējiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20 kV atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvu prasībām.

Pēc klienta lūguma veic pirmsprojekta sagatavošanas darbus. Nodrošina Tehnisko noteikumu pieteikumu sagatavošanu atbilstoši darbības veidiem. Sniedz konsultācijas pirmsprojekta sagatavošanas stadijā un projektēšanas gaitā.