Automatizācija

SIA RKF SEDL veic enerģētikas objektu, industriālu procesu, kā arī citu sistēmu un automatizācijas darbus saskaņā ar klienta tehnisku uzdevumu un normatīvu prasībām. Automatizācijas darbu apjomos ietilpst objektu automatizācijas daļas projektēšana, palaišana, t.sk. frekvenču pārveidotāju programmēšana, PLC programmēšana, HMI programmēšana, SCADA izstrāde, devēju izvēle.

Galvenie partneri automatizācija jomā ir Schneider Electric, Omron, Siemens. Galvenie darbības virzieni automatizācijas jomā ir katlu māju automatizācija, dūmu novadīšanas sistēmu un sūkņu staciju automatizācija, citu industriālu procesu automatizācija.